Osnovni podatki
24. maj 2016 ob 10:00 do 26. maj 2016 ob 20:00
Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Filozofska fakulteta UL
Inštitut za antropološke in prostorske študije
Opis

Evropska vprašanja o migracijah in islamu skozi kitajsko perspektivo – pogovor o knjigah Daleč doma. Migracije iz Ljudske republike Kitajske in Dobri muslimani, moderni državljani. Islamski preporod med Huiji na sevrozahodu Kitajske z avtoricama Martino Bofulin in Majo Veselič

Vroči evropski vprašanji migracij in islamskega preporoda bomo tokrat obravnavali skozi kitajske izkušnje v pogovoru o dveh pravkar izdanih knjigah Založbe ZRC. Dr. Martina Bofulin v monografiji Daleč doma. Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo obravnava vsakdanje življenjske prakse Qingtiancev – najštevilčnejše kitajske skupnosti v Sloveniji na prehodu v 21. stoletje in njihove stike s prijatelji in sorodniki na Kitajskem ter v drugih državah priselitve. Dr. Maja Veselič pa je v knjigi Dobri muslimani, moderni državljani. Islamski preporod med Huiji na sevrozahodu Kitajske preučila, kako okrepljeni verski in gospodarski stiki z muslimanskimi državami vplivajo na dvojno identiteto kitajskih muslimanov kot neločljivega dela kitajske nacije in obenem članov globalne islamske skupnosti. Z avtoricama se bo pogovarjala dr. Nataša Gregorič Bon, znanstvena sodelovka Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU.

Četrtek, 26. maja 2016 ob 10. uri na Foersterjevem vrtu (za Filozofsko faulteto)