Osnovni podatki
15. april 2011 ob 9:00

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

502145-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP
MIRACLE – Migrants and Refugees – A Challenge for Learning in European Schools

Dvodnevni seminar »Migracije in medkulturne kompetence«
za učitelje osnovnih šol, študente pedagoške smeri in druge zainteresirane,
15. in 16. april 2011

Lokacija: Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Namen seminarja: Migracije so tudi v šolah pomembna tema, saj je šola vse bolj prostor, kjer se srečujejo otroci, ki prihajajo iz različnih kulturnih in socialno-ekonomskih okolij. Različnost ali heterogenost razredov pa na drugi strani pogosto povzroča težave učiteljem, ki se pri svojem delu srečujejo s pomanjkanjem potrebnih metod, konceptov in pristopov, ki bi jim omogočili čim bolj profesionalno delovanje. Kakšno znanje in spretnosti potrebujejo učitelji pri njihovem delu? Kateri praktični pristopi za vsakdanje poučevanje so lahko koristni?
Seminar je namenjen učiteljem osnovnih šol, študentom višjih letnikov pedagoške usmeritve, izobraževalcem učiteljev in ostalim zainteresiranim, ki želijo izboljšati znanje s področja migracij in medkulturnih kompetenc ter deliti pedagoške izkušnje tudi z drugimi izobraževalci. Udeleženci seminarja »Migracije in medkulturne kompetence« bodo spoznali predvsem praktične pristope k poučevanju, spoznali pa bodo tudi nekaj metod razvijanja medkulturnih kompetenc pri učencih.

Izvajalci in organizatorji: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v sodelovanju z OŠ Brezovica pri Ljubljani, partnerja v projektu MIRACLE – Migranti in begunci. Izziv za učenje v osnovnih šolah (spletna stran projekta http://www.miracle-comenius.org/).

Program seminarja:
Seminar se bo začel 15. 4. ob 9.00 in se bo predvidoma zaključil 16. 4. popoldne

dan petek, 15. 4. sobota, 16. 4. dopoldne Medkulturne kompetence za učitelje Migracije popoldne Pristop »Cela šola« (Whole school approach) »Nauči me«

Vsebina seminarja:

Udeleženci bodo v okviru teme Medkulturne kompetence spoznali:
- različne oblike dojemanja koncepta kulture
- kaj so medkulturne kompetence
- reflektirali bodo lahko lastne norme in položaje v družbeni strukturi, ki ji pripadajo.

O pristopu »Cela šola« (Whole School Approach) bodo udeleženci spoznali:
- kaj je pristop Cela šola, ki obravnava šolo znotraj njenega administrativnega, strukturnega, organizacijskega in pedagoškega konteksta
- pomen konceptov institucionalna diskriminacija, različnost, merila enakosti
- strategije na ravni cele šole, ki so namenjene zmanjševanju povezanosti med učenčevim šolskim uspehom in njegovim ali njenim socialno-ekonomskim ali etničnim ozadjem

V okviru teme Migracije bodo udeleženci:
- pridobili novo znanje o evropskih migracijah in povezanosti med migracijskimi tokovi in evropsko migracijsko politiko
- razpravljali bodo o kriterijih za integracijo priseljencev
- spoznali povezavo med državo blaginje in priseljevanjem

Udeleženci bodo imeli priložnost predstaviti lastne materiale in pristope k poučevanju o migracijah in medkulturnosti, kulturni različnosti in različnih identitetah (»Nauči me«), nekaj vaj in učnega gradiva, ki so nastali v okviru projekta MIRACLE, pa bodo lahko sami preizkusili.

Metode: »Learning by doing«, delo v skupinah, diskusije in refleksije

Prijave:
Prijavite se lahko do vključno 2. 4. 2011 na naslov ktoplak@zrc-sazu.si

Kotizacije ni, za kosilo bo poskrbljeno. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.
Udeleženci bodo po uspešno končanem seminarju prejeli potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije lahko dobite pri kontaktnih osebah:
Kristina Toplak, ktoplak@zrc-sazu.si, 01 4706 485, 02 4213 154
Mojca Vah Jevšnik, mvah@zrc-sazu.si, 01 4706 485
Špela Čekada Zorn, spela.cz@gmail.com

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.