Osnovni podatki
27. junij 2011 ob 9:00

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za narodnostna vprašanja
Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

vabijo na

mednarodno znanstveno konferenco

 

GENERACIJSKE RAZLIKE KOT IZZIV ZA IZSELJENSKE IN ZAMEJSKE SKUPNOSTI V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI

 

Konferenca bo potekala 27. in 28. junija 2011 na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana.

Prvi dan konference, ponedeljek 27. junija 2011, bo posvečen izzivom, s katerimi se srečujejo izseljenske skupnosti ter vlogi mladih pri njihovem ohranjanju in razvoju. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.
Udeležence bo z uvodnim nagovorom pozdravil Miro Petek, predsednik parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Drugi dan konference, torek 28. junija 2011, bo posvečen izzivom medgeneracijskih razmerij in vlogi mladih v zamejskih skupnostih. Potekal bo v slovenskem jeziku.
Udeležence bo pozdravil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.

Prosimo, da udeležbo na konferenci sporočite do 15. junija 2011 na elektronski naslov spelam@zrc-sazu.si.

 

Organizatorki:

Mirjam Milharčič Hladnik – Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Sara Brezigar – Inštitut za narodnostna vprašanja

Slovenian Migration Institute of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Institute for Ethnic Studies
Office of the Government of the Republic of Slovenia for Slovenians Abroad

are inviting you to the

international conference

 

INTERGENERATIONAL DIFFERENCES AS A CHALLENGE FOR THE SLOVENIAN EMIGRANT COMMUNITIES AND THE SLOVENIAN COMMUNITIES IN NEIGHBOURING COUNTRIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

 

The international conference will take place on June 27 and June 28, 2011, at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana, Novi trg 2.

The first day of the conference, Monday June 27, 2011, will be dedicated to the topic of the intergenerational differences as a challenge for the Slovenian emigrant communities in comparative perspective. The language of the conference will be English.
The opening address wil be given by Miro Petek, president of the Parliamentary Comission for Relations with Slovenes in neighbouring and Other Countries.

The second day of the conference, Tuesday June 28, 2011, will be dedicated to the topic of the intergenerational differences as a challenge for the Slovenian communities in neighbouring countries and the language of the conference will be Slovenian.
The opening address will be given by Boštjan Žekš, the Minister for Slovenians Abroad.

Please, register for the conference at spelam@zrc-sazu.si before June 15, 2011.

 

The organizers:

Mirjam Milharčič Hladnik – Slovenian Migration Institute
Sara Brezigar – Institute for Ethnic Studies

 

PROGRAMME – MONDAY, 27 JUNE 2011

 

Intergenerational differences as a challenge for the Slovenian emigrant communities in comparative perspective

 

9.00–9.30 official opening
9.30–10.00 coffee break

10.00–11.30 United States of America and Canada
Moderator: Mirjam Milharčič Hladnik – Slovenian Migration Institute

Introduction (USA):
The historical perspective of generational differences in the migration context
John Grabowski – Case Western Reserve University, Western Reserve Historical Society, Cleveland

Discussant: Joe Valencic – independent researcher, Cleveland

Introduction (Canada):
Canadian Migrant Communities and the Challenge of Multiculturalism
Anne Urbancic – Victoria College, University of Toronto, Toronto

Discussant: Urška Strle – Faculty of Arts, Ljubljana

11.30–12.00 coffee break

12.00–13.30 Australia and Argentina
Moderator: Kristina Toplak – Slovenian Migration Institute

Introduction (Australia):
Slovenian-Australian community and intergenerational differences – a fieldwork review
Miha Koderman – University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, Koper

Discussant: Florjan Auser – Slovenian Media House, Sydney

Introduction (Argentina):
The Special Case of Slovenians in Argentina in Comparative Perspectives
Mojca Jesenovec – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion, Buenos Aires

Discussant: Jaka Repič – Faculty of Arts, Ljubljana

13.30–14.30 lunch

14.30–17.00 Europe and Slovenia
Moderator: Jure Gombač – Slovenian Migration Institute

Introduction (Sweden):
Local, national and transnational venues of incorporation (Croats in Sweden)
Maja Povrzanović Frykman – Malmö University, Malmö

Introduction (Germany):
Intergenerational differences in Slovenian emigrant communities in Germany
Zvone Štrubelj – The Slovene Parish, Stuttgart

Discussant: Slavo Šerc – University of Regensburg, Regensburg

16.00–16.15 coffee break

16.15–17.00

Introduction (Slovenia):
Descendants of immigrants from former Yugoslavia in Slovenia – identity challenges
Špela Razpotnik – Faculty of Education, Ljubljana

Discussant: Natalija Vrečer, Slovenian Institute for Adult Education, Ljubljana

17.00–17.30 closing session

 
PROGRAM – TOREK, 28. JUNIJ 2011

Generacijske razlike kot izziv za slovenske zamejske skupnosti

9.00–9.30 uvodni nagovori
9.30–10.00 odmor

10.00–11.30
Moderator: Milan Bufon, Fakulteta za humanistične študije, Znanstveno–raziskovalno središče, Univerza na Primorskem, Koper

10.00–10.15 Štefka Vavti, Slovenski znanstveni inštitut, Celovec
Med zakoreninjenimi bojevniki in mladimi, ki se odpirajo v svet. Etnične identifikacije Slovencev/Slovenk na dvojezičnem avstrijskem Koroškem in spremembe v času

10.15–10.30 Suzana Pertot, ZCZ / ATS JezikLingua, Grmek
Starejše in mlajše generacije staršev in identitetna vzgoja otrok med Slovenci v Italiji

10.30–10.45 Sara Brezigar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Vpliv razlik med generacijami na razvojne perspektive narodnih manjšin

10.45–11.30 diskusija

11.30–12.00 odmor

12.00–13.30
Moderator: Janez Stergar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

12.00–12.15 Norina Bogatec, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst
Narodnostna in jezikovna struktura populacije izobraževalnih ustanov v slovenskem jeziku v Italiji: generacijske spremembe kot izziv za posodabljanje manjšinske politike

12.15–12.30 Katalin Munda Hirnök in Attila Kovács, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Demografski razvoj in organiziranost porabskih Slovencev od političnih sprememb l. 1990

12.30–12.45 Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Aktivnosti, pričakovanja in zahteve mladinskih organizacij koroških Slovencev

12.45–13.30 diskusija

13.30–15.00 kosilo

15.00–17.00
Moderator: Jernej Zupančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

15.00–15.15 Drágica Gáspár
Spreminjanje narodnostne zavesti porabskih Slovencev v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja

15.15–15.30 Devan Jagodic in Zaira Vidali, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst
Participacija mladih in medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji

15.30–15.45 Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Mladi in slovenska društva na Hrvaškem skozi perspektivo preteklosti in prihodnosti

15.45–16.00 Marija Kozar Mukič, Savaria Múzeum/Muzej Savaria, Szombathely
Odnos treh generacij do ljudske pesmi v Porabju na Madžarskem

16.00–17.00 diskusija

17.00–17.30
Zaključek konference: Breda Mulec, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu