Osnovni podatki
15. junij 2012 ob 10:00 do 16. junij 2012 ob 13:30
Hiša kulinarike, Glavni trg 30, Novo mesto

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Opis

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane organizira mednarodni seminar Sprosti voljo.

Seminar poteka tudi v sklopu projekta VIT (Very Important Twinning) Združenja agencij za lokalno demokracijo ALDA, katere namen je spodbujanje dobrega upravljanja in sodelovanja državljanov na lokalni ravni.

Cilj seminarja Sprosti voljo! je predstaviti primere dobre prakse na področju integracije manjšin in poudariti pomen prostovoljnega dela kot orodje za pridobivanje medkulturnih kompetenc.

 

PROGRAM:

Petek, 15. junij 2012

10.00 – 11.00 Registracija

11.00 – 11.15 Otvoritev delavnice z uvodnimi nagovori in pozdravi

11.15 – 11.30 Dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Inter/Multikulturalizem in medkulturne kompetence

11.30 – 11.45 Odmor

11.45 – 12.15 Dr. Arpad Barath, psiholog, Fakulteta za socialno delo Pecs: Prostovoljstvo in multikulturalizem

12.15 – 12.45 Dr. Tanja Petrović, vodja sekcije za interdisciplinarno raziskovanje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Medkulturnost in jezik

12.45 – 13.00 Dr. Jure Gombač, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Društveno življenje in internet

13.00 – 13.15 Andreja Luštek, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: Prostovoljstvo, medkulturnost in medgeneracijska solidarnost

13.15 – 13.45 Razprava

Moderatorka: mag. Meta Lokar

13.45 – 16.00 Kosilo

16.00 – 20.00 Sejem kultur - predstavitev društev etničnih skupin in udeležencev delavnice

20.00 – 21.00 Obisk sklepne prireditve Tedna kultur

21.00    Večerja in druženje

Sobota, 16. junij 2012

1. skupina

10.00 – 12.00 Dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Multi-kulti: izkušnje sedanjosti-izzivi prihodnosti

(udeleženci - predstavniki slovenskih društev)

2. skupina

10.00 – 12.00 Predstavitev primerov dobrih praks udeležencev iz Italije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije

12.00 – 13.00 Evalvacija delavnice

13.00      Zaključek delavnice

 

Dodatne informacije:

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Rozmanova ulica 30

8000 Novo mesto

Slovenija

Tel.: + 386 7 39 39 274, +386 41 764 762

Mail: branka.bukovec@novomesto.si