Osnovni podatki
28. januar 2020 ob 9:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Inštitut za narodnostna vprašanja
Opis

28. januarja 2020 smo v Dvorani Zemljepisnega muzeja (GIAM ZRC SAZU) izvedli znanstveni posvet z naslovom . Organizacija posveta je potekala v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva po letu 1945, ki slovensko izseljenstvo v časovni perspektivi med letoma 1945 ter 1991 obravnava v okviru zgodovinske, kulturnozgodovinske ter humanocentrične tematske ravni. 

Na posvetu so člani projektne skupine (Marina Lukšič Hacin, Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Marijanca Ajša Vižintin in Damir Josipovič) predstavili prikaz socialnih, gospodarskih in kulturnih vidikov slovenskega izseljenstva po koncu druge svetovne vojne, ki ga projekt vgrajuje v novejši zgodovinski razvoj na Slovenskem ter v širši kontekst evropskih migracij.

Kot diskutanti so sodelovali:
Janez Malačič (Inštitut za narodnostna vprašanja)
Anton Gosar (Fakulteta za turistične študije in UP Fakulteta za humanistične študije)
Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino)
Marta Rendla (Inštitut za novejšo zgodovino)
Zvone Žigon (Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu)
Nadia Molek (zunanja sodelavka ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije)
Miran Komac (Inštitut za narodnostna vprašanja)
Matjaž Klemenčič (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

PROGRAM