Osnovni podatki
28. januar 2020 ob 9:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Inštitut za narodnostna vprašanja
Opis

V okviru projekta "Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991" organiziramo delovni posvet z naslovom Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945.

PROGRAM