Osnovni podatki
13. april 2018 ob 12:00 do 14. april 2018 ob 16:00
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Pedagoški Inštitut
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut vas vljudno vabita na brezplačno četrto nacionalno usposabljanje programa "Le z drugimi smo", ki bo 13. in 14. aprila 2018 v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. Izvajali bomo vseh pet samostojnih seminarjev:

- Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

- Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog

- Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

- Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu

- Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

Vabilo in program.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na spletni strani www.lezdrugimismo.si.