03

OKT

10:00

Predavanje prof. dr. Yosuke Shimazono in Shota OkanoOsnovni Podatki

03. oktober 2017 ob 10:00
Dvorana zemljepisnega muzeja, Gosposka 16
Opis

V torek, 3. oktobra, ob 10. uri bosta v Dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki 16 predavala prof. dr. Yosuke Shimazono in Shota Okano, ki se na ZRC SAZU mudita kot gosta Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

(Obe predavanji bosta v angleščini.)

Prof. dr. Yosuke Shimazono je izredni profesor na Podiplomskem študiju humanističnih ved Univerze v Osaki. Njegovo predavanje ima naslov O migraciji kot procesu. Spregovoril bo o migraciji, ki je bila v preteklosti ponavadi obravnavana kot edinstven dogodek: nekdo je zapustil svojo domovino, se preselil v novo državo in s tem je bila zgodba končana. Toda danes, v časih izjemne mobilnosti, se je ta koncept malce spremenil. Biti migrant ne pomeni le, da se človek premakne v prostoru, temveč se pri tem spremeni tudi njegovo pojmovanje sebe, pri čemer naracija o posameznikovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti igra pomembno vlogo. Yosuke Shimazono bo o migraciji kot procesu razmišljal skozi perspektivo narativne teorije identitete kot tudi lastne umeščenosti v t. i. transnacionalno družino.

Shota Okano (Yeh Hsian-tai) je podiplomski študent Oddelka za zgodovino Univerze v Osaki. Njegovo predavanje bo osvetlilo odnose med različnimi skupinami kitajskih izseljencev na Japonskem po porazu japonskega cesarstva v drugi svetovni vojni. Tja so se namreč izseljevali tako Kitajci s celine kot tisti s Tajvana, ki so že v 40. letih 20. stoletja podpirali različne politične opcije: eni Kuomintang, drugi kitajsko komunistično partijo, tretji pa so se zavzemali za neodvisni Tajvan.

 

Vabljeni!