Osnovni podatki
7. junij 2016 ob 11:00 do 7. junij 2016 ob 14:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Inštitut za narodnostna vprašanja
Inštitut za jezikoslovje UP ZRS
Opis

Dr. Marijanca Ajša Vižintin se bo pogovarjala z avtorico knjige dr. Vesno Mikolič in psihoterapevtom dr. Zoranom Milivojevićem, ki bosta med drugim predstavila tudi, kako se koncept trikotnika moči vključuje v usposabljanje za medkulturnost prek jezika in književnosti. Udeležence pogovora bosta pozdravili tudi predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU dr. Marina Lukšič Hacin in direktorica INV dr. Sonja Novak Lukanovič.
S knjižnih platnic:
»Knjiga Vesne Mikolič je napisana tehtno, podprta je z leti medkulturnih raziskav, z uporabo izvirnih - in bistroumnih - raziskovalnih metod pa odpira nova obzorja. Ponuja nam koherentno analizo razmerij moči, ki določajo literarne idiome in jezikovne vzorce. S poudarkom na vzgojno-izobraževalnem potencialu književnih del in načinih njegove izrabe za doseganje zastavljenih ciljev je knjiga istočasno informativna in razsvetljujoča, včasih tudi zabavna.«
dr. Aleš Debeljak, pesnik, esejist, profesor kulturnih študijev, Univerza v Ljubljani
»S tem ko jezikovno poučevanje, njegove namene in metode vključi v okvir etničnih in nacionalnih identitet in konfliktov, s Slovenijo kot izhodiščem, ta inovativna knjiga pomeni izziv in spodbudo za učitelje jezika povsod po svetu.«
dr. Michael Byram, zaslužni profesor na Univerzi v Durhamu (GB), gostujoči profesor na Univerzi Luxemburg (L) in Univerzi v Sussexu (GB)
»'Etnična identiteta in medkulturna ozaveščenost pri sodobnem jezikovnem pouku' je premišljen in prepričljiv prispevek k razpravam o teoretičnih in praktičnih vidikih identitete, narodotvornosti in medkulturne vzgoje. Knjiga je privlačna študija, obenem pa etični priročnik za vsakogar, ki se ukvarja s poučevanjem jezika in književnosti v naši eri globalizacije.«
dr. Bruce Burgett, dekan in profesor, Fakulteta za meddisciplinarne študije, Univerza Washington Bothell (Seattle, ZDA)