Osnovni podatki
28. november 2017 ob 11:00
Prešernova dvorana SAZU

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL
Opis