Osnovni podatki
19. oktober 2016 ob 7:30 do 20. oktober 2016 ob 14:30
RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Opis

Vabimo vas na BREZPLAČNO regijsko usposabljanje LE Z DRUGIMI SMO v
Novo mesto (19. in 20. oktober 2016). Izvajamo pet samostojnih 16-urnih
seminarjev:
1. Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje
2. Ničelna toleranca do nasilja
3. Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
4. Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog
5. Migracije in manjšine
Kotizacije za izobraževanje ni. Udeleženci bodo po opravljenem
seminarju prejeli potrdila, ki jih bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, uveljavljali
za poklicno napredovanje. Program "Le z drugimi smo" izvajata Inštitut za
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut,
financirajo MIZŠ in Evropski socialni skladi.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu
na spletni strani www.lezdrugimismo.si, na kateri sta dostopna tudi
program in prijava.

PROGRAM usposabljanja v Novem mestu