Osnovni podatki
23. junij 2011 ob 20:00

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU vabi na

 

RAZSTAVO OB 20-LETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE IN 30-LETNICI ZRC SAZU

DOSEŽKI SLOVENSKIH IZSELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE – PRISPEVEK KULTURAM DVEH DOMOVIN

Slovenski migranti in njihovi potomci so majhna skupnost znotraj severnoameriškega prostora, njihovi ustvarjalni dosežki pa so veliki, morda celo večji, kot bi pričakovali glede na njihovo število. Slovenci v Združenih državah Amerike so dosegli priznanje na vseh področjih kulture, od književnosti, drame in filma do glasbe, plesa, športa in vizualne umetnosti. Mnogi posamezniki so spodbujali ustvarjalnost v svojih skupnostih v mestih in naseljih, kjer so se razvijale slovenske kulturne dejavnosti. Drugi so se uveljavili na svojih področjih znotraj večinske kulture in dosegli nacionalno priznanje.

Otvoritev razstave bo 23. junija 2011 ob 20. uri v Atriju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana. Na ogled bo do 20. spetembra 2011.


Avtorja razstave :
Joe Valenčič – Cleveland
Dr. Mirjam Milharčič Hladnik – Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 

Razstavo je omogočila finančna podpora Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.