Osnovni podatki
16. marec 2018 ob 12:00
Gimnazija Ravne na Koroškem, Na Gradu 4, 2380 Ravne na Koroškem

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Pedagoški Inštitut
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut vas vljudno vabita na brezplačno regijsko usposabljanje programa "Le z drugimi smo", ki bo 16. in 17. marca 2018 v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem. Izvajali bomo tri samostojne 16-urne seminarje:

- Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

- Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog

- Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

Vabilo in program.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na spletni strani www.lezdrugimismo.si.