Osnovni podatki
13. april 2017 ob 11:30 do 14. april 2017 ob 15:45
UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Pedagoški Inštitut
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut vas vljudno vabita na brezplačno regijsko usposabljanje programa "Le z drugimi smo", ki bo 13. in 14. aprila 2017 v prostorih Ljudske univerze Žalec. Izvajali bomo štiri samostojne 16-urne seminarje:

- Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje

- Ničelna toleranca do nasilja

- Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

- Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih  delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

Vabilo in program.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na spletni strani www.lezdrugimismo.si.