Osnovni podatki
23. avgust 2011 ob 9:00

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

VABILO

Vabimo vas na zaključno konferenco projekta

Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo,
ki ga vodi Znanstvenoraziskovalni center SAZU v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom.

Zaključna konferenca projekta bo potekala v prostorih ZRC SAZU,
Novi trg 2, 1000 Ljubljana,
23. avgusta 2011 od 9. do 17. ure.

Osrednji del konference predstavljajo delavnice o izobraževalnem gradivu za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Zbrali smo ga z vašo pomočjo na sedmih regijskih posvetih. Delavnice bodo potekale vzporedno za štiri starostne stopnje.

Udeleženke in udeležence zaključne konference projekta bo uvodoma pozdravil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Zaključna konferenca je brezplačna. Prejeli boste
potrdilo o udeležbi in publikacije, izdane v okviru projekta.

Prosimo vas, da nam zaradi organizacijskih potreb pošljete izpolnjeno prijavnico do 20. 6. 2011 na e-naslov mgliha@zrc-sazu.si ali na naslov:
ZRC SAZU (ISIM), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.