Skip to main content

"Sodelovalnice" na projektu EMBRACE

Datum objave: 30. marec 2023

Marca smo na projektu EMBRACE, skupaj s prijatelji iz Društva Odnos, izvedli dialoške delavnice (Co-Projecting Workshops), na katerih so se srečale_i priseljenke_ci in predstavnice_ki iz odločevalskih vrst.

Z udeleženkami_ci smo naredili pregled dosežkov "poslušalnic" ter z naborom težav in rešitev, ki so jih izpostavile_i na teh delavnicah. V manjši skupinah smo nato razpravljali o vprašanjih kulturne mediacije, vstopa na trg dela, jezikovnih tečajev, stanovanjske politike in zdravstvene oskrbe.

Ob zaključku je potekala skupna razprava, s katero smo zagotovili obsežen nabor invativnih rešitev.

 

 Image removed.  Image removed.