Dr. Primož Pipan


+386 1 470 63 59

primoz.pipan@zrc-sazu.si
Izobrazba

doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2011

diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004

Raziskovalna področja
dediščina, politična geografija, regionalna geografija, naravne nesreče, zemljepisna imena, geografija turizma

Ostale dejavnosti

Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije, 2022
Posebna omemba žirije nagrade Europa Nostra v kategoriji Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje za akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh«, 2015
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije za delo v Društvu mladih geografov Slovenije in pripravo 12. letnega geografskega kongresa EGEA v Sloveniji leta 2000, 2001
Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2013
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
HEPNESS (mednarodni • 01. januar 2017 - 31. december 2018)
WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (interreg • 01. november 2016 - 30. april 2019)
MEDFEST (interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
Bright Future (raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
TRANS BORDERS (interreg • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (interreg • 01. marec 2020 - 31. avgust 2022)