Osnovni podatki
Trajanje:
31. januar 2010–31. december 2010
Opis

Poglavitni namen projekta, ki ga je financirala Central European Association for Canadian Studies, je bil predstaviti življenje in delo kanadskih priseljencev, ki izvirajo iz srednjeevropskega prostora, torej iz današnje Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Cilj projekta Central Europe in Canada: CEACS Diaspora Project (2007–2010) je bila izdaja publikacije z naslovom Migrating Memories (2010) v dveh zvezkih, ki sta razdeljena po nacionalnih sklopih. Prvi zvezek predstavlja literarno ustvarjanje izbranih priseljenskih ustvarjalcev, drugi pa z metodo ustne zgodovine prikazuje vsakdanje življenje priseljencev. Projekt je pomemben ne le zaradi dragocene primerjalne vrednosti o migracijskih izkušnjah, ki jo je ponudilo takšno mednarodno sodelovanje, ampak tudi zaradi oblikovanja raziskovalnega omrežja med kanadisti iz omenjenih dežel, kar je koristno za prihodnje raziskave na tem področju.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC