Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
»Dikle«- tiha zgodba, »Raziskovalno-interpretativni« projekt o dekletih iz Beneške Slovenije, ki so se v italijanskih mestih zaposlovale kot gospodinjske pomočnice
 
Trajanje:
1. januar 2002–31. december 2002
Opis

V okviru projekta je bila pregledana razpoložljiva teoretska literatura o ženskem delu, ženski migraciji in sorodnih temah (v italijanskih in slovenskih knjižnicah), razpoložljivi pisni viri o tem pojavu v Beneški Sloveniji (predvsem časopisno članki) in opravljeni so bili pogovori z nekdanjimi gospodinjskimi pomočnicami. Rezultati projekta so objavljeni v znanstvenem članku v 19. številki Dveh domovin in v strokovnem besedilu v Trinkovem koledarju 2005.

Vodja projekta na ZRC