Osnovni podatki
Trajanje:
1. januar 2005–31. januar 2005
Opis

Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2004, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS. Vsebinsko se tretji del navezuje na slovenske kulturnike in znanstvenike na Hrvaškem vse do leta 1868. Z obdelanim gradivom je bilo mogoče prikazati, kateri idejni vplivi srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so pri slovenskih izseljenih izobražencih vplivali na njihov odnos do vprašanja (južno)slovanske vzajemnosti in rusofilstva pa tudi do vprašanja odnosa slovenskih slavofilov do judovskega vprašanja.

Vodja projekta na ZRC