Osnovni podatki
Trajanje:
1. julij 2001–30. junij 2004
Opis

Prvi in najbolj znani slovenski izseljenci so bili misijonarji. Tudi danes je v svetu več kot sto slovenskih misijonarjev. Zaradi svoje specifične oznanjevalske vloge so bili vedno obravnavani predvsem kot nosilci izrazito akulturacijske vloge, kot prenašalci kulturnih modelov iz razvitejših v manj razvite nekrščanske kulture. Manj znana je vloga misijonarja kot izseljenca, torej posameznika, ki se ob prihodu v zelo drugačno okolje prav tako kot drugi sreča s kulturnim šokom. Pogoj za uspešno delovanje je posebej v sodobnem času tudi odprtost in sposobnost empatije, akomodacije in delne adaptacije, ne le v smislu življenjskih navad, ampak tudi načinov približevanja svoje vere in kulture večinski kulturi in celo učenja od nje. Projekt, ki je potekal v treh fazah (pregled literature in drugih virov, intervjuvanje (v domovini) in druge oblike spremljanja dela misijonarjev na terenu, analiza in sinteza rezultatov), je imel glavni namen prikazati specifično situacijo misijonarjev in s tem s kulturnoantropološkega vidika obravnavati doslej na ta način še neobdelano področje oziroma obliko izsejenstva.

Vodja projekta na ZRC

Z. Žigon