Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Več kot le ‘Ni hao’: kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata ‘kitajskega turista’
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. oktober 2014–30. september 2017
Šifra:
Z5-6826
Opis

Medijski prispevki nekaterih najbolj priznanih zahodnih medijskih ustanov poročajo o neizmerni rasti števila kitajskih mednarodnih turistov v zadnjem desetletju kot tudi o številnih vzrokih in posledicah tega pojava. Soočena z zmanjševanjem evropskih turističnih trgov je slovenska turistična industrija začela intenzivneje iskati načine, kako pritegniti kitajske turiste. Pri tem je dosegla zmeren uspeh, saj število nočitev kitajskih gostov v Sloveniji počasi a zanesljivo raste. V skladu z nedavnimi premiki na področju turistične industrije kot tudi globokimi ekonomskimi in geopolitičnimi spremembami, bo predlagana raziskava ponudila vpogled v percepcije, mnenja in strategije raznolikih akterjev znotraj slovenskega turističnega sektorja o razmeroma novem pojavu kitajskih turistov skozi uporabo konstruktivističnega pristopa razumevanja etničnosti in kulturnih srečanj.

SICRIS

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost