Več kot le ‘Ni hao’: kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata ‘kitajskega turista’

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Martina Bofulin
 • Naslov v izvirniku

  Več kot le ‘Ni hao’: kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata ‘kitajskega turista’

 • Šifra

  Z5-6826

 • Trajanje

  od 01. oktober 2014 do 30. september 2017
 • Project Manager

  dr. Martina Bofulin

 • Finančni vir

  Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost
Opis

Medijski prispevki nekaterih najbolj priznanih zahodnih medijskih ustanov poročajo o neizmerni rasti števila kitajskih mednarodnih turistov v zadnjem desetletju kot tudi o številnih vzrokih in posledicah tega pojava. Soočena z zmanjševanjem evropskih turističnih trgov je slovenska turistična industrija začela intenzivneje iskati načine, kako pritegniti kitajske turiste. Pri tem je dosegla zmeren uspeh, saj število nočitev kitajskih gostov v Sloveniji počasi a zanesljivo raste. V skladu z nedavnimi premiki na področju turistične industrije kot tudi globokimi ekonomskimi in geopolitičnimi spremembami, bo predlagana raziskava ponudila vpogled v percepcije, mnenja in strategije raznolikih akterjev znotraj slovenskega turističnega sektorja o razmeroma novem pojavu kitajskih turistov skozi uporabo konstruktivističnega pristopa razumevanja etničnosti in kulturnih srečanj.

SICRIS