Naslov:
Biti Slovenec v Argentini. Kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga predstavlja nov pristop k zgodovinski, etnološki in antropološki obravnavi slovenskega izseljevanja v Argentino. Kaj pomeni biti Slovenc v Argentini? Kako potomci slovenskih izseljencev vzpostavljajo svojo lastno identiteto v argentinskem kontekstu? To so glavna vprašanje knjige, ki se ukvarja s slovenskimi identifikacijami in skupnostmi v Argentini, tako da sledi različnim obdobjem priseljevanja v Argentino ter na tej podlagi analizira procese vzpostavljanja narodnih oziroma emigrantskih skupnostih in identitet glede na družbeno-kulturne in zgodovinsko-politične okoliščine. Delo temelji na etnografskem empiričnem raziskovanju, na metodi avtoetnografije in na antropološki analizi pridobljenega gradiva. Avtorica želi prikazati, da so identitete dinamične in heterogene, saj se identiteta »ne izgubi«, ampak v relacijskem kontekstu vključuje izbiro in razstavljanje razlikovalnih elementov, »diakritike« ali »znakov identitete«, ki omogočajo konfiguracijo meja.

Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

Temeljni pojmi

Čezoceanske migracije v Argentino

Izseljevanje slovencev v Argentino

Različna vzspostavljanja slovenstva v Argentini

»Prebujenje«

Identifikacijski procesi pri Slovencih med obema vojnama

Slovenski begunci po drugi svetovni vojni

»Mi« in »Drugi«

Sklep

Literatura

Stvarno in imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0163-3

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 198 strani

Cena

18,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)