Naslov:
Iz spomina v prihodnost. Slovenska politična emigracija v Argentini
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor v monografiji predstavlja izsledke svojega desetletnega raziskovanja etnične identitete slovenskega izseljenstva s poudarkom na Slovencih v Argentini. Najprej osvetljuje teoretsko ozadje obravnavane tematike: (politično) socializacijo, etnično, narodno, nacionalno in versko identiteto itd. Posebno pozornost posveča političnosti in ideologiji, ki sta poleg verske identitete osrednja vsebinska elementa v vezi s politično emigracijo. V drugem delu opisuje izseljevanje Slovencev v Argentino, zgodovinske vzroke povojne emigracije, razvoj organiziranosti izseljencev in odnos politične emigracije do matične domovine ter argentinske oblasti in družbe. V tretjem sklopu obravnava notranjo strukturo te skupnosti: pod drobnogled postavlja odnose med vero oziroma cerkvijo ter politiko, ideologijo in etnično identiteto. Dodatek vsebuje obširna pisna razmišljanja članov te skupnosti, daljše intervjuje in avtorjev dnevnik z zadnje študijske poti. Ta del daje knjigi ne le dokumentarno, ampak tudi literarno, človeško vrednost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-34-0

Specifikacija

mehka vezava • 24 × 17 cm • 391 strani