Naslov:
Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Migracije 20 • Migrantke 3
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Izhodišče teoretičnega dela monografije je raziskovanje pomena spola za razumevanje migracijskih procesov in njihovih različnih klasifikacij. Z analizo uveljavljenih pristopov migracijskih in sorodnih študij avtorica pokaže, da je že sama definicija pojma migrant proces, ki vključuje procese vključevanja kot tudi izključevanja. S pomočjo analize življenjskih zgodb migrantk avtorica skuša v monografiji pojasniti širše družbene okoliščine migracije, kar je še vedno, navkljub porastu števila kvalitativnih študij na področju migracijske teorije v zadnjih dveh desetletjih, manko bolj uveljavljenih pristopov. Prednost raziskave je v tem, da je temeljni poudarek na izkušnjah in perspektivah migrantk samih. Z združitvijo teoretičnih in epistemoloških izhodišč tako na področju migracijskih študij kot ženskih študij oziroma študij spolov pa besedilo prispeva k obogatitvi vednosti na obeh področjih.

Kazalo vsebine

Predgovor

UVODNE MISLI

Teoretična izhodišča za raziskavo

Migracijski trendi v sodobnem svetu

Vprašanje razlike v feministični teoriji in študijah spolov

Ženske v “klasičnih migracijskih teorijah"

Spol in migracija v različnih tipologijah migracij

Migracije v Sloveniji

MIGRANTKE V SLOVENIJI

Konstrukcija “drugosti"

Izhodišča raziskave

Metodologija in “vstop na teren"

Migracija in zgodbe žensk

Fokusna skupina z udeleženci s področja migracij

SKLEPI

VIRI IN LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-176-7

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 188 strani