Po priimku: janja-žitnik-serafin-sl


Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706489
mbofulin@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706488
jbrumen@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Maja Gostič

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706466
maja.gostic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706461
AKalc@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 485
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706486
luksic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706484
mlekuz@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/4213-155
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Rogelja

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
ktoplak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706487
mvah@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Miha Zobec

asistent z doktoratom

Bivši sodelavci

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica, druga predstojnica Inštituta