Po priimku: janja-žitnik-serafin-sl


Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 489
mbofulin@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 488
jbrumen@zrc-sazu.si

Deja Gliha

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 485
deja.gliha@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Maja Gostič

mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 466
maja.gostic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 461
AKalc@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 463
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Lucija Klun

mlada raziskovalka, asistentka
+386 (0)1/4706 453
lucija.klun@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 486
luksic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 484
mlekuz@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/621 26 19
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Rogelja Caf

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 462
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
ktoplak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

raziskovalka, znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 487
mvah@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Miha Zobec

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706 461
miha.zobec@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica, druga predstojnica Inštituta