doktorica antropologije, znanstvena sodelavka+386(0)51/442211

Raziskovalna dejavnost

Špela Kalčić je diplomirala leta 2001 iz sociologije kulture in ruskega jezika s književnostmi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2003 in 2006 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V tem času je izpeljala terensko raziskavo o muslimanih v Sloveniji. Raziskava predstavlja doktorat, ki je bil objavljen v znanstveni monografiji »Nisem jaz Barbika«: oblačilne prakse, islam in identitetni procesi med Bošnjaki v Sloveniji (Županičeva zbirka št. 22, Filozofska fakulteta, 2007). Od leta 2007 deluje predvsem  v Zahodni Afriki. Je avtorica serije znanstvenih člankov o islamu, oblačilnih praksah in identitetnih procesih med Bošnjaki v Sloveniji, kot tudi številnih strokovnih člankov in popotnih etnografskih zgodb o vsakdanjem življenju v Zahodni Afriki. Od leta 2011 je kot znanstvena sodelavka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer je nosilka temeljnega projekta »Zasledovanje sanj, soočanje z realnostmi: evropski neo-nomadizem v Sahari, na obalah Atlantika in Mediterana«. Je tudi soustanoviteljica in direktorica »Liminala, Zavoda za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost«, kjer se ukvarja predvsem z razvojnimi projekti v Zahodni Afriki.

Kot predavateljica in raziskovalka je sodelovala z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo (EIKA) in Oddelkom za sociologijo kulture Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, z Oddelkom za antropologijo Fakultete za humanistične študije (FHŠ) v Kopru, s Fakulteto za podiplomske humanistične študije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede (FDV) v Ljubljani in Inštitutom za evropsko etnologijo Univerze na Dunaju. Trenutno sodeluje z Oddelkom za družbene raziskave in socialno antropologijo Univerze Tampere na Finskem. Njeno raziskovanje je usmerjeno predvsem v družbene, kulturne, religijske in identitetne vidike migracij in mobilnosti. Trenutno se ukvarja z mobilnimi življenjskimi stili in novimi oblikami nomadizma med Zahodnjaki v Evropi, Afriki in po svetu.

Področja delovanja: mobilnost, življenjskostilne migracije, nove oblike nomadizma med Zahodnjaki, mobilna etnografija, oblačilne prakse, identitetni procesi, islam, etničnost, nacionalizem, orientalizem, okcidentalizem, konstruiranje Drugosti, diskriminacija.

Izbrane publikacije

KALČIĆ, Špela. Govorica bošnjaškega pokrivanja : branje kontekstov. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.). Klepetavi predmeti : ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, (Migracije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 21–49.

KALČIĆ, Špela, GOMBAČ, Jure. The Bosnian diaspora in Slovenia. V: VALENTA, Marko (ur.), RAMET, Sabrina P. (ur.). The Bosnian diaspora : integration in transnational communities, (Research in migration and ethnic relation series). [Farnham; Burlington]: Ashgate, cop. 2011, str. 207–221.

KALČIĆ, Špela. Tančica v primežu orientalizma : državna poseganja v islamske oblačilne prakse. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2011, [Št.] 33, str. 91–107.

KALČIĆ, Špela. Kolonializem, popotnice in haremi.  V: ADAM, Alja, DRAŠLER, Jana, ŽUPEVC, Katarina, MREVLJE, Neža, KALČIĆ, Špela, SUNČIČ, Maja (ur.). Ženske na robu, (Zbirka Ekskurzi, 1). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009.

KALČIĆ, Špela. To je moj džihad : o tem, zakaj so se nekatere Bošnjakinje v Sloveniji začele pokrivati. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 217–246.

KALČIĆ, Špela. "Ruto si vsak razlaga po svoje" : pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2008, [Št.] 27, str. 125–149.

KALČIĆ, Špela. Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji. Dve domov. [Tiskana izd.], 2007, [Št.] 26, str. 7–29.

KALČIĆ, Špela. "Kar se zasliši od vzhoda in severa znani grozoviti krik: 'Alah, Alah!'" : transmisija vednosti o Islamu skozi presojo nacionalnih "mitozgodovin" o obdobju "turških vpadov". Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2007, št. 53/54, str. 250–277.

KALČIĆ, Špela. Nisem jaz Barbika : oblačilne prakse, islam in identitetni procesi med Bošnjaki v Sloveniji, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 22). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2007.

KALČIĆ, Špela. Changing contexts and redefinitions of identity among Bosniaks in Slovenia. Balkanologie, 2005, letn. 9, št. 1/2, str. 149–171.