Strateški načrt ISIM, 2021-2026

 

Strateški načrt Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (ISIM) za obdobje 2021–2026 postavlja osnovne smernice naši prihodnji dejavnosti, prizadevanjem za specifične rezultate in odločitvam v naslednjih petih letih. Povezan je s temeljnimi razmisleki na treh osnovnih področjih delovanja: rezultati, ljudje in financiranje. Vsi načrtovani cilji so povezani z oblikovanjem raziskovalne skupine kot enote, ki omogoča individualne znanstvenoraziskovalne zgodbe, a je hkrati kolektiv, kjer se udejanja sinergija skupine in timskega dela kot nova kvaliteta. Slednje je povezano s stabilno kadrovsko politiko in s kvalitetnimi pogoji dela. Verjamem, da bodo z jasno strateško usmerjenostjo naše raziskovalne ambicije uresničene veliko uspešneje. Pričujoča strategija bo v pomoč zaposlenim za kvalitetno izvajanje delovnih obveznosti kot tudi izkaznica ISIM-a pogledom od zunaj.


Predstojnica: prof. dr. Marina Lukšič Hacin

 

Strateški načrt ISIM, 2021-2026