PhD in Adult Education, Research Assistant

Phone:
+386(0)1/4706 463
E-mail:
Research interests

Klara Kožar Rosulnik graduated from Faculty of Arts of the University of Ljubljana on the subject of Intercultural learning in mixed marriages. In 2016, she completed PhD in Adult Education at the Faculty of Arts, University of Ljubljana with the dissertation Womens' biographical learning in the context of migration. Her research interest is focused on learning in everyday life, biographical learning, female migration, intercultural education and education. At the Slovenian Migration Institute she participates in projects that promote intercultural dialogue, inclusion of immigrant (children) and develop intercultural competence of all citizens and intercultural education (e.g. Professional backgrounds, strategies and theoretical themes for intercultural relations education and active citizenship, Eduka – Educating for Diversity/ Educa – Educare alla diversità, Only (with) others are we, Predis, Out-Side-In).

Fields of interest: intercultural education, , inclusion of immigrant (children), intercultural dialogue, women's migration, adult education, learning in everyday life.

Selected publications

KOŽAR ROSULNIK, Klara in KERMC, Andreja (2017). Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O. Sodobna pedagogika, 68, str. 66-84.

KOŽAR ROSULNIK, Klara, MILHARČIČ HLADNIK, Mirjam in LIČEN, Nives (2016). Women's narratives on learning through migration. Razprave in gradivo/Treatises and documents, 76, str. 29-47.

KOŽAR ROSULNIK, Klara in LIČEN, Nives (2015). Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah. Dve domovini/Two Homelands, 41, str. 151-162.

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2015). Ženske in migracije. Andragoška spoznanja, 21, 3, str. 23-37.

KOŽAR ROSULNIK, Klara (2014). Izobraževalna podpora za migrante. Andragoška spoznanja, 20, 2, str. 109-110.

DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara in VIŽINTIN, Marijanca Ajša (2013). Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Ljubljana, Trst: SLORI, Založba ZRC, ZRC SAZU.