Osnovni podatki
Datum objave:
27. maj 2019
Opis

Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iščemo diplomanta_ko ali magistranda_ko družboslovja/humanistike, ki bo raziskoval_a vključevanje prisilnih migrantov_k (nedokumentiranih migrantov_k, prosilcev-k za azil, oseb z mednarodno zaščito). Kandidat_ka bo delo opravljala pod mentorstvom, izr. prof. dr. Jureta Gombača.

Izobraževal_a se bo v okviru raziskovalnega programa Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij predvsem preko dela na naših projektih, kot so:

Projekt Urban Diversity obravnava tematike migrantov podjetnikov, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja. Zasnovan je na predpostavki, da tako v Ljubljani kot Gradcu živijo, delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki in podjetnice. Mesti jim sicer nudita nekatere programe vzpodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

Projekt BEST je skupno prizadevanje 7 partnerjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, ki imajo motivacijo za izboljšanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav (DTD) na trg dela s spodbujanjem sodelovanja med javnimi in zasebnimi ustanovami. Ideja za projekt BEST je nastala pri delu na projektih, ki se osredotočajo predvsem na ekonomsko in socialno vključevanje migrantov, kjer se je pojavila potreba po pripravi posebnih strategij za državljane tretjih držav, ki bi se želeli samozaposliti in / ali odpreti svoje podjetje. Samozaposlovanje je eno najuspešnejših orodij za ustvarjanje dolgoročne integracije delovne sile, ki ustvarja situacijo, ki koristi vsem, in povečuje integracijo državljanov tretjih držav na različnih ravneh.

Projekt PandPAS se osredotoča na podporo pri prihodu in vključevanju oseb z mednarodno zaščito. Istočasno oblikuje orodja za aktivnosti pred samim odhodom v tujino in pilotne prakse, ki bodo promovirale vključevanje in aktivno sodelovanje državljanov tretjih držav v družbi. Projekt izvira iz Italije,Hrvaške in Slovenije, kjer se nahajajo velika in srednja "vozlišča". Uporablja portugalski pristop "razširjene dobrodošlice in integracije" in ciprske izkušnje pri socialnem podjetništvu in vključevanju državljanov t. i. tretjih držav.

Projekt SIforREF se bo osredotočal na iskanje, evalvacijo in implementacijo socialnih inovacij pri vključevanju prosilcev za azil in beguncev v družbo in na trg dela ter zmanjšanje njihove marginalizacije. V projekt je zajetih 5 evropskih mest, ki imajo svoje izzive pa tudi že razvite inovativne prakse na "grasroots", lokalnem in regionalnem nivoju. Sodelujejo raziskovalne ustavove, nevladne organizacije ter odločevalci na tem področju.

Druge raziskovalne teme vključujejo migrante_ke na trgu dela, vključevanje migrantov v družbo, migrantsko podjetništvo, kriza evropskega mejnega režima, "Balkanska pot", okoljske migracije... Zaželene so tako raziskovalne izkušnje s področja migracij kot tudi izkušnje dela v različnih iniciativah, nevladnih organizacijah, samoorganiziranih prostorih, socialnih s poudarkom na migracijski situaciji v obdobju po letu 2015.

 

Celoten razpis in način prijave najdete tu: https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-mr-2019

 

 

 

 

 

Izkopavanje naselbine Burgbichl pri Irschnu

12. 7. 2021 ob 7:00 • Burgbichl pri Irschnu

Več >>

Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi

14. 10. 2021 ob 9:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2 Ljubljana

Več >>

Pristno, potvorjeno ali pomota? Ustvarjanje, poustvarjanje, prevara in ponarejanje v glasbi in sorodnih umetnostih.

Mednarodni znanstveni simpozij

21. 10. 2021 ob 9:00 • Ljubljana, Novi trg 2 in 4

Več >>