Skip to main content

TOCL NOVIČNIK #2

Novice iz drugega obdobja
Datum objave: 31. marec 2023

V drugem obdobju (oktober 2022 - marec 2023) smo partnerji na projektu TOCL - Prevajanje kulturnega jezika nadaljevali dejavnosti prvega projektnega sklopa (R1).

Projektni partner CEMyRI je v sodelovanju s konzorcijem zaključil sestavo prvega rezultata projekta, Konzorcijskega sinteznega poročila R1 (R1 Consortium Summery Report), v katerem so bile podrobno predstavljene ugotovitve raziskave R1 v vseh petih državah konzorcija (Ciper, Grčija, Italija, Slovenija in Španija). Poročilo se je osredotočalo predvsem na razpravo o prevajanju kulture prek jezikovnih tečajev za migrante, s posebnim poudarkom na udeležence tečajev, ki prihajajo iz t. i. tretjih držav. Namen poročila konzorcija R1 je prikazati in analizirati kulturne vidike, ki jih je treba vključiti v obstoječa učna gradiva. Poročilo je na voljo na spletni strani TOCL, osnutek v slovenskem jeziku pa najdete tukaj

V začetku leta 2023 smo se partnerji osredotočili na pripravo prvega učnega načrta za usposabljanje z metodo Translating culture, ki ga bomo med 16. in 19. majem predstavili na strokovnem usposabljanju za strokovne delavce v Atenah. 


Če si želite prebrati več o projektu in sorodnih dejavnostih, vas vabimo k branju našega drugega Novičnika