Osnovni podatki
Kratica:
EEPOW
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2018–31. december 2019
Šifra:
VS/2017/0349
Opis

Cilj projekta je širjenje informacij o napotovanju delavcev in izmenjava izkušenj pri implementaciji Direktive o napotovanju delavcev v štirih državah pridruženih članicah EU (Albanija, Severna Makedonija, Srbija in Črna Gora). V prvem letu sta se sodelavki z ZRC SAZU udeležili dveh partnerskih sestankov in dveh delavnic za deležnike, opravili sta terensko delo in pripravili študijo primera za Črno Goro.

 

 

Stran je v izdelavi.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). // Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).