Osnovni podatki
Sodelavci:
,
Z. Žigon
 
Trajanje:
1. januar 2000–31. december 2000
Opis

Naročnik ekspertize je bil Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zajela je zgodovinski oris slovenskega izseljevanja, opis trenutnega stanja in pobude za strategijo po različnih področjih (znanstvenoraziskovalno področje, izobraževanja, kulturno-umetniška dejavnost, arhivska zbirka, izseljenski muzej, mediji, gospodarstvo, itd.)

Vodja projekta na ZRC