Skip to main content

GEtCoheSive - Izboljšanje upravljanja za sožitje družb

Opis

Fokus projekta GEtCoheSive je izboljšanje družbene participacije in dvig ravni kakovosti življenja za ranljive osebe, ki živijo v različnih regijah srednje Evrope.

Brezposelnost ali (pre)nizki dohodki, revščina in materialna prikrajšanost so participacijske ovire, zato projekt nagovarja oblikovanje učinkovitih načinov omogočanja sodelovanja ranljivih skupin ter nujne ukrepe  za boj proti neenakostim.

S krepitvijo participativnega upravljanja se projekt GEtCoheSive spopada tako z izzivom družbene neenakosti kot tudi s transverzalnim izzivom okoljske krize. Projekt obravnava potrebo po vključevanju ranljivih državljanov, v luči krepitve zavesti in sprememb na področju varstva okolja. S tem stremi k vključevanju v odločitve na lokalni ravni, da bi se izognili prepričanju, da so potrebne odločitve varstva okolja za najranljivejše neugodne.

Cilj projekta je tako nasloviti izziv angažmaja, kot tudi preprečevanje izključevanja ranljivih skupin in organizacij tretjega sektorja (NVO), iz procesa oblikovanja okoljskih politik, ki so povezane z oskrbo, kot tudi nujnih ukrepov za preprečevanje podnebnih sprememb in zmanjševanja biotske raznovrstnosti.

Uradna spletna stran: https://www.interreg-central.eu/projects/getcohesive/