Osnovni podatki
Trajanje:
1. julij 2019–30. junij 2021
Šifra:
Z5-1877
Opis

Tema podoktorskega projekta je posvečena preučevanju prenosa znanja z izseljencev in priseljencev kot potencial za razvoj države. V raziskavi bomo ugotavljali, kako povečati izkoristek prenosa znanja s priseljencev in slovenskih izseljencev in njihovih potomcev za vsestranski razvoj države. Analizirali bomo, katere vrste znanja se formirajo v tujem okolju, ob izkušnji migracije, kakšna je pravzaprav motiviranost priseljencev in izseljencev po sodelovanju pri razvojnih projektih države in povezovanju matične države z državo priselitve, identificirali ovire pri prenosu znanja ter najuspešnejše strategije, s katerimi države v mednarodnem kontekstu spodbujajo prenos znanja s priseljencev in diaspor. Cilj projekta je oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj, pridobljenih v tujem okolju ter izdelati predlog o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v razvoj države preko prenosa znanja.

 

Cilji

1.) Na podlagi podatkov, pridobljenih s spletnim vprašalnikom in poglobljenimi intervjuji, analizirati: vrste znanja, ki se formirajo ob migracijskih izkušnjah; vzroke in motive za migracijo; motiviranost priseljencev in izseljencev za sodelovanje v razvojnih projektih države ter pri povezovanju držav priselitve in izselitve; ovire pri prenosu znanja.

2.) Identificirati najuspešnejše strategije držav, ki spodbujajo prenos znanja s priseljencev in izseljencev in jih vključujejo v svoje razvojne projekte, z analizo podatkov, pridobljenih z uporabo e-intervjuja z različnimi predstavniki institucij, pristojnih za migracije, združenj in diplomatskih predstavništev.

3.) Oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj izseljencev in priseljencev ter priprava konkretnih predlogov o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v družbeno-ekonomski razvoj Republike Slovenije preko prenosa znanja.

4.) Izdelati zaključno poročilo, ki ga bomo objavili na spletni strani projekta.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost