Prenos znanja v kontekstu migracij

Osnovni Podatki

Opis

Tema podoktorskega projekta je posvečena preučevanju prenosa znanja z izseljencev in priseljencev kot potencial za razvoj države. V raziskavi bomo ugotavljali, kako povečati izkoristek prenosa znanja s priseljencev in slovenskih izseljencev in njihovih potomcev za vsestranski razvoj države. Analizirali bomo, katere vrste znanja se formirajo v tujem okolju, ob izkušnji migracije, kakšna je pravzaprav motiviranost priseljencev in izseljencev po sodelovanju pri razvojnih projektih države in povezovanju matične države z državo priselitve, identificirali ovire pri prenosu znanja ter najuspešnejše strategije, s katerimi države v mednarodnem kontekstu spodbujajo prenos znanja s priseljencev in diaspor. Cilj projekta je oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj, pridobljenih v tujem okolju ter izdelati predlog o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v razvoj države preko prenosa znanja.

 

Cilji

1.) Na podlagi podatkov, pridobljenih s spletnim vprašalnikom in poglobljenimi intervjuji, analizirati: vrste znanja, ki se formirajo ob migracijskih izkušnjah; vzroke in motive za migracijo; motiviranost priseljencev in izseljencev za sodelovanje v razvojnih projektih države ter pri povezovanju držav priselitve in izselitve; ovire pri prenosu znanja.

2.) Identificirati najuspešnejše strategije držav, ki spodbujajo prenos znanja s priseljencev in izseljencev in jih vključujejo v svoje razvojne projekte, z analizo podatkov, pridobljenih z uporabo e-intervjuja z različnimi predstavniki institucij, pristojnih za migracije, združenj in diplomatskih predstavništev.

3.) Oblikovati model za ugotavljanje in priznavanje znanj izseljencev in priseljencev ter priprava konkretnih predlogov o strategijah vključevanja izseljencev in priseljencev v družbeno-ekonomski razvoj Republike Slovenije preko prenosa znanja.

4.) Izdelati zaključno poročilo, ki ga bomo objavili na spletni strani projekta.


Tip
Projekt

Tip projekta
podoktorski raziskovalni projekt

Prenesi