Skip to main content

Preučevanje dostopnosti in uporabnosti informacij pri napotovanju delavcev: INFO-POW

Osnovni Podatki

Opis

Projekt INFO-POW združuje raziskovalne institucije iz petih držav članic EU (Avstrija, Italija, Slovaška, Belgija in Slovenija) in socialne partnerje, ki delujejo na nacionalni in EU ravni. Namen projekta je identificirati in analizirati obstoječe in nove izzive ter potrebe podjetij, ki napotujejo delavce (posebej v gradbeništvu), na področju dostopnosti in uporabe relevantnih informacij o procesu napotovanja. Dosedanje raziskave so pokazale, da so kljub dosegljivosti različnih informacij, ki jih podajajo vladni ali ne-vladni akterji po različnih informacijskih kanalih, informacije še vedno nezadostne ali slabo dostopne za deležnike, ki so jim namenjene. Prav tako ostaja nerazjasnjeno, v kakšni meri in na kakšen način podjetja uporabljajo te informacijske kanale. Raziskava se bo osredinila na specifičen primer gradbenega sektorja kot glavnega sektorja napotovanja, v katerem so aktivna velika, majhna in srednja podjetja ter samozaposleni.

 

CILJI

Specifični cilji v skladu z glavnim ciljem in utemeljitvijo projekta so:

 1. Mapiranje raznovrstnih kanalov informacij, ki jih upravljajo vladni in nevladni akterji.
   
 2. Izvedba spletne ankete s predstavniki podjetij, ki napotujejo, in uporabniki storitev v gradbeništvu, z namenom identifikacije potreb omejenih podjetij na področju razpoložljivosti, dostopnosti in kvalitete informacij o napotovanju delavcev.   
   
 3. Zbiranje priporočil predstavnikov kompetentnih javnih institucij in socialnih partnerjev za izboljšanje dostopnosti in uporabe javno dostopnih informacij o napotovanju delavcev. V ta namen bodo izvedeni polstrukturirani intervjuji.
   
 4. Identifikacija dobrih praks in priprava priporočil za izboljšanje razpoložljivosti in kvalitete informacij.
   
 5. Promocija raziskovalnih rezultatov v znanstvenih, strokovnih in splošnih revijah z namenom spodbujanja zavesti o pomenu izboljšanega dostopa do informacij o napotovanju delavcev.
   
 6. Promocija rezultatov raziskave na nacionalni in EU ravni, z namenom izboljšanja dostopa do informacij o napotovanju delavcev, pravilnejše aplikacije pravil in bolj učinkovitega preprečevanja zlorab.   

 

AKTIVNOSTI/REZULTATI

5 študij primera v obliki e-knjige

1 spletna posvetovalna delavnica z deležniki

1 primerjalno poročilo o rezultatih spletne ankete

1 priročnik za spletno anketo

5 oddanih znanstvenih člankov

5 poročil za oblikovanje politik

5 člankov v obliki blogov

1 transnacionalna delavnica z oblikovalci politik, socialnimi partnerji in drugimi deležniki.

 

PRIDRUŽENI PARTNERJI

EBC - The European Builders Confederation (Belgija)
FIEC - The European Construction Industry Federation (Belgija)
EFBWW - The European Federation of Building and Woodworkers (Belgija)
Bouwunie - The Union of the SME construction companies (Belgija)
Confindustria Vicenza - Italian Association of Enterprises (Italija)
SOPK - The Slovak Chamber of Commerce and Industry (Slovaška)
KOZ SR - The Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic (Slovaška)
NLI RS - National Labour Inspectorate (Slovaška)
ESS - Employment Service of Slovenia (Slovenija)