Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Prispevek slovenskega jezikoslovca Rajka Nahtigala k standardizaciji albanskega jezika (projekt, podprt s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in sponzorjev)
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. maj 2009–31. december 2011
Opis

V projektu, ki je bil v začetku realiziran kot promocija dosežkov slovenske znanosti v tujini (pionirske vloge, ki so jo imeli slovenski jezikoslovci v procesu formiranja albanskega knjižnega jezika), se oblikuje celovitejša študija o jezikoslovcu R. Nahtigalu, katerega delo na tem področju je bilo prav tako pomembno kot na primer Miklošičevo in Kopitarjevo, vendar še premalo raziskano. V razpravah znanstvenikov iz Slovenije in Kosova, ki bodo objavljene v priložnostnem zborniku, bodo zajeti izsledki raziskave ter ključna spoznanja o slovensko-kosovsko-albanskih odnosih, kot se zrcalijo v delu in osebni zgodbi R. Nahtigala.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC