Osnovni podatki
Trajanje:
3. januar 2011–31. december 2011
Opis

Projekt je bil zasnovan kot začetek širše raziskave o migracijah Slovencev na Kosovo, ki bo vključila tako zgodovinske perspektive teh migracij kot tudi najnovejši tok poslovnih oziroma poklicnih migracij v ta del Evrope. Začel se je marca 2010 z navezavo stikov s pristojnimi inštitucijami, društvi in posamezniki na Kosovu, v Srbiji in Sloveniji, pri katerih smo skušali pridobiti čim več podatkov ter oblikovati seznam Slovencev, ki so na Kosovo prišli v preteklosti in tam tudi ostali. Zaradi dogajanj na Kosovu po letu 1999 je do omenjenih podatkov težje priti in njihovo zbiranje še teče. Kot smiselno nadaljevanje projekta se kažeta ideja o povezovanju vseh kosovskih Slovencev (na različnih področjih – gospodarstvo, kultura, šport itd.), ki doslej kljub pobudam v preteklosti in sedanjosti še ni bilo realizirano, in razmislek o ustanovitvi društva Slovencev na Kosovu, ki bi to povezovanje primerno formaliziralo, vključilo pa tako tiste, ki so na Kosovu stalno naseljeni, kot tiste, ki tja odhajajo začasno.

Vodja projekta na ZRC