Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
M. Lukšič-Hacin
 
Trajanje:
1. januar 1999–30. junij 2001
Opis

Projekt je nadgradnja doktorske disertacije, ki je bila usmerjena v analizo švedskega multikulturalizma skozi položaj in življenje slovenskih priseljencev v švedski družbi/kulturi. V novem projektu pa so bili v ospredju predvsem Slovenci na Švedskem: zgodovinski pregled naseljevanja, zaposlovanja in organiziranja slovenskih izseljenskih društev ter poznejša povezava z Jugoslovansko zvezo in odcepitev od nje (le-ta je bila povezana z močnimi demonstracijami in podporo osamosvajanja Slovenije v devetdesetih); analiza položaja Slovencev na Švedskem v primerjavi z drugimi priseljenskimi skupnostmi znotraj multikulturalnega modela migracijske politike (socialna in poklicna stratifikacija); odnos (ne)uradne slovenske (jugoslovanske) politike do naših izseljencev na Švedskem. Pri slednjem nas je vodila domneva, da je prišlo s strani uradne slovenske (jugoslovanske) politike, zaradi socialne države in demokracije, ki sta bili na Švedskem bolj razviti, do ''tihega preimenovanja'' ekonomske migracije v politično. Sama analiza je zaokrožila in pomembno dopolnila sliko o življenju in položaju slovenskih izseljencev tako znotraj švedske družbe kot tudi v odnosih z matično domovino. Rezultati dela so objavljeni v Teoriji in praksi, Glasniku SED in v monografijah Multikulturalizem in migracije in Zgodbe in pričevanja.

Vodja projekta na ZRC