Osnovni podatki
Trajanje:
1. maj 2002–1. maj 2003
Opis

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS. Prvi del raziskave sega do leta 1848 in rezultati so bili objavljeni v reviji ISI Dve domovini/Two Homelands. Vsebinsko je ta del zajel kulturnike in intelektualce, ki so na Hrvaškem delovali od 16. oziroma 17. stoletja do prelomnega leta 1848. Predstavljeni so bili skozi življenjske zgodbe in svoje profesionalno in ljubiteljsko delo. Drugi del raziskave se nanaša na slovenske kulturnike in izobražence na Hrvaškem od leta 1850 do 1860, tj. do zloma Bachovega absolutizma. Posebej pa je prikazano življenje in delo slovenskega kulturnika, gimnazijskega profesorja in publicista Jerneja Franclja (1821–1889).

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za kulturo RS