Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
D. Ceglar
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. september 2008
Opis

Po Zakonu o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja (Ur. l. št. 43, 21. 4. 2006) je država zadolžena za ohranjanje slovenske arhivske in kulturne dediščine, ki nastaja v slovenskih skupnostih po svetu. Poudarki so zlasti na strokovni pomoči in izobraževanju posameznikov v izseljenstvu, ki bi poskrbeli za ureditev, popis in hrambo arhivskega in muzejskega gradiva. Poleg tega je v interesu države tudi raziskovalna analiza in primerjava dosedanjih terenskih raziskav izseljenskega arhivskega in muzejskega gradiva. Metoda dela bo: terensko delo, konkretna pomoč društvom pri urejanju s poudarkom na njihovem izobraževanju, ustna metoda (intervjuji), analiza dobljenih podatkov z zgodovinopisnega, sociološkega, kulturno-antropološkega in še katerega pristopa z namenom ugotovitve stanja in izdelave osnov (strategije) za državo Slovenijo v odnosu do omenjenega segmenta življenja in dela Slovencev po svetu.

Vodja projekta na ZRC