Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
D. Ceglar
 
Trajanje:
20. oktober 2001–11. januar 2003
Opis

Dvoletni projekt je potekal v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim središčem Koper. Osnovni cilj projekta je bil evidentirati stanje izseljenskega arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva in situ ter usposobiti mlade ljudi – izseljence za nadaljnje delo s starim in nastajajočim gradivom. V prvem letu je bilo opravljeno terensko delo med Slovenci v Avstraliji, v drugem letu pa terensko delo med Slovenci v nekaterih državah zahodne Evrope. Na osnovi tega je bil dopolnjen dokumentacijsko-informacijski center Inštituta za slovensko izseljenstvo. Rezultat projekta je bil ustanovitev Historičnega arhiva za Slovence v Avstraliji – New South Wales HASA – NSW (The Historical Archive for Slovenes in Australia – New South Wales) LINK NA http://www.glasslovenije.com.au/hasa2004/hasa_index.htm). Rezultati projekta so bili objavljeni v obliki člankov v glasilu Arhivi, letnik 27, št. 2., 2004.

Vodja projekta na ZRC