Osnovni podatki
Trajanje:
1. januar 2005–1. januar 2008
Opis

Youth and Migration (YAM) je triletni projekt, ki poteka pod vodstvom Hansa Storhauga (The Norwegian Emigration Center, Stavanger, Norway) in je del programa Stavanger 2008 – European Capital of Culture. Pri projektu sodeluje 13 evropskih držav in ZDA; ISI ZRC SAZU je nacionalni koordinator projekta za Slovenijo. Cilj projekta YAM je mlade seznaniti z migracijskimi temami in vzpodbujati medkulturni dialog. www.yam2008.com
Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU projekt Mladi in migracije izvajamo ob sofinanciranju Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Cilj projekta je seznaniti učence predmetne stopnje OŠ in dijake srednjih šol v Sloveniji z raziskovanjem migracij. Rdeča nit tega odprtega in dinamičnega projekta so Slovenci po svetu, tema, ki se jo po šolah obdeluje pri različnih predmetih, medpredmetno ali v času interesnih dejavnosti. Pri delu učenci zbirajo in ustvarjajo različna gradiva, ki bo v okviru projekta YAM dostopno širši evropski izobraževalni mreži in javnosti.
Več o projektu na:
www.yam2008.com

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC