Osnovni podatki
Trajanje:
1. januar 1997–31. december 1999
Opis

Raziskovalni projekt, ki je bil ovrednoten z 800 urami letno, obsega sistematično dopolnjevanje primarnega in sekundarnega gradiva, literarnozgodovinsko umestitev, literarno-teoretično opredelitev, interpretativno analizo in oceno leposlovnih del v okviru treh predvidenih tematskih sklopov projekta: 1) ženska poezija v slovenski diaspori, 2) slovenska izseljenska dramatika, 3) vidnejši posamezniki v slovenskem emigrantskem leposlovju (3.1.: Lev Detela). Delo je potekalo v skladu z metodologijo literarnozgodovinske umestitve, literarnoteoretične definicije, interpretativne analize in vrednotenja, opisano in utemeljeno v predlogu projekta in potrjeno z recenzijami dosedanjih literarnozgodovinskih in interpretativnih del odgovorne nosilke projekta.
Ker projektna sredstva niso omogočala sodelovanja prijavljenih zunanjih sodelavcev in ker so bile projektne ure premeščene v programsko skupino, so rezultati načrtovane raziskave razvidni iz bibliografije izvajalke predvidenega projekta v okviru raziskovalnega dela programske skupine v obdobju 1996–1999.

Vodja projekta na ZRC