Podiplomski študij migracij

Mednarodni magistrski študij

Mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi je plod sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami, pod vodstvom University of Oldenburg (Nemčija). V akademskem letu 2011/12 se je program začel izvajati s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus. Evropska komisija je program prepoznala kot edinstven predvsem zaradi interdisciplinarne in medkulturne perspektive. Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet.

Sodelujoče univerze: Univerza v Novi Gorici (Slovenija), University of Oldenburg (Nemčija), University of Stavanger (Norveška), University of South Bohemia (Češka Republika), Ahfad University for Women (Sudan), Mbarara University of Science & Technology (Uganda), University of the Witwatersrand - Wits University (Johannesburg, Južnoafriška republika).

 

Doktorski študijski program Humanistika

Štiriletni doktorski študijski program Humanistika III. stopnja, ki ga izvaja Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, temelji na intelektualni izmenjavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja. Program je usmerjen na tri znanstvena področja (module): literarne vede, migracije in medkulturni odnosi ter zgodovina.

V okviru študijskega modula Migracije in medkulturni odnosi predavajo tudi naši sodelavci: izr. prof. dr. Jure Gombač, izr. prof. dr. Aleksej Kalc, izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.