Monografska zbirka Migracije

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije izdaja monografsko zbirko Migracije pri Založbi ZRC od leta 2001. Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami.  Uredniki Migracij so bili dr. Janja Žitnik Serafin (2001–2008), dr. Jernej Mlekuž (2008–2014) in sedanji urednik dr. Aleksej Kalc (2014–). Od leta 2009 izhaja v okviru zbirke Migracije tudi podzbirka Migrantke.