Step in!

ISIM ZRC SAZU je bil partner v projektu Step in! Z aktivnim državljanstvom gradimo vključujoče družbe (projekt Grundtvig), ki ga je koordiniral prof. dr. Dirk Lange z Univerze Leibniz v Hannovru v Nemčiji. Raziskovalni inštituti, nevladne organizacije in izvajalci izobraževanja odraslih iz sedmih držav smo v projektu Step In! združevali kompetence za državljansko vzgojo, integracijo in migracije. Konzorcij projekta je bil poleg institucij iz Slovenije in Nemčije sestavljen iz organizacij iz Češke Republike, Cipra, Italije, Škotske in Švedske. Cilj projekta je bil razvijati inovativne izobraževalne strategije, da bi se okrepila politična participacija in aktivno državljanstvo priseljencev in etničnih manjšin in promoviralo aktivno državljanstvo. Konzorcij partnerjev je oblikoval sedem različnih izobraževalnih modulov, ki smo jih testirali in izvajali v različnih evropskih državah. Projekt je izhajal iz domneve, da uspešni procesi integracije ne zahtevajo samo prizadevanj manjšin, temveč tudi prizadevanja večinske populacije in institucij. V tem smislu so bile ciljne skupine projekta: (1) priseljenci in člani etničnih manjšin, (2) člani držav sprejema, zlasti člani strank, nevladnih organizacij in javnih organizacij in (3) izvajalci izobraževanja odraslih. Eden od glavnih rezultatov projekta je tudi Priročnik Step In!, ki je izšel v vseh jezikih partnerjev projekta.

Več informacij na spletni strani projekta: http://www.stepin-grundtvig.org/

Step in! brošura

 

stepin.bilten.1.pdf

stepin.bilten.2.pdf

stepin.bilten.3.pdf

stepin.bilten.4.pdf

 

Projekt financira Evropska komisija. Mnenja v publikacijah projekta  so mnenja avtorjev in Komisija ni odgovorna za njihovo uporabo.