doktor znanosti na področju interkulturnih študijev, primerjalnih študij idej in kultur, geograf, etnolog

Telefon:
+386(0)1/4706484
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Jernej Mlekuž je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz geografije, etnologije in kulturne antropologije, magistriral iz geografije (na isti fakulteti) in leta 2008 na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici doktoriral iz, hm, bureka, točneje, burekovega več. Burekov več? Poglejte v knjigo Burek.si?! Koncepti / recepti.  Od leta 1999 je zaposlen na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Raziskovalno se posveča teoriji in metodologiji migracijskih študij, kulturnim vidikom migracijskih procesov, materialni kulturi, družbeni prostorskosti, medijskim študijam, epifenomenom in rečnim pretokom.

Področja delovanja: migracijske študije, družbena prostorskost, materialna kultura, medijski študiji, filozofija znanosti

Izbrane publikacije

MLEKUŽ, Jernej. Burek.si?! Koncepti / recepti. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008 (izšlo tudi v srbskem (Beograd: Clio, 2011) in albanskem prevodu (Ferizaj: Humanistica, 2011).

MLEKUŽ, Jernej. ABC migracij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

MLEKUŽ, Jernej (ur). Klepetavi predmeti. Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

MLEKUŽ, Jernej (ur), LUKŠIČ HACIN, Marina (ur). Go girls! When Slovenian women left home. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

MLEKUŽ, Jernej (ur), MILHARČIČ HLADNIK, Mirjam (ur). Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

MLEKUŽ, Jernej. Burekalism. A Slovenian view of bureks and burekpeople. Annales, Ser. hist. sociol., 2011, 21/2, 317–326.

MLEKUŽ, Jernej. Burekpomeni burekdarovanja neburekljudem. Dve domovini / Two Homelands, 2010, 31, 65–77.

MLEKUŽ, Jernej. Kozmoklobasanje. O e-uživanju vesoljske kranjske klobase. Dve domovini / Two Homelands. 2009, 29, 27–51.

MLEKUŽ, Jernej. Čapac.si, or on burekalism and its bites. An analysis of selected images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture. Dve domovini / Two Homelands, 2008, 28, 23–37.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>