doktorica znanosti, asistentka z doktoratom, geografinja, sinologinja

Telefon:
+386(0)1/4706489
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Martina Bofulin je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za geografijo in Oddelku za azijske študije. Leta 2011 je pridobila doktorat znanosti iz etničnih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z disertacijo na temo priseljevanje iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo. Do leta 2010 je bila zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kasneje pa je bila podoktorska raziskovalka na Oddelku za antropologijo in etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Beogradu in Raziskovalnega centra GLOCOL Univerze v Osaki na Japonskem. Od leta 2014 je zaposlena na ISIM, kjer se ukvarja z različnimi vidiki mobilnosti v Ljudski republiki Kitajski (migracije, turistični tokovi) ter priseljevanjem v Slovenijo.

Področja delovanja: kitajske migracije, priseljevanje v Slovenijo, kitajski turisti, migracijske študije, etnične študije, migranti in zdravstvo, transnacionalne družine

Izbrane publikacije

BOFULIN, Martina. Daleč doma: Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (v pripravi).

BOFULIN, Martina. Od domoljubov do izdajalcev: migracije, razvoj in izgradnja »okrajev izseljencev« v Ljudski republiki Kitajski. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55, 3/4, (v pripravi).

BOFULIN, Martina. Sodobni migracijski procesi v Ljudski republiki Kitajski. Časopis za kritiko znanosti, 2014, 17, 258, str. 125 / 137.

BOFULIN, Martina, ROGELJA, Nataša. Kataloga izobraževalnih in drugih storitev za migrante in njihove družinske člane (naročnik Zavod za zaposlovanje RS), 2011.

BOFULIN, Martina, JOSIPOVIČ, Damir. Analiza potreb po izobraževanju, poklicnem svetovanju in druge storitve za državljane tretjih držav in njihovih družinskih članov (po naročilu Zavoda za zaposlovanje RS), 2011.

BOFULIN, Martina, BEŠTER, Romana. Enako zdravstvo za vse? Imigranti v slovenskem zdravstvenem sistemu  V: MEDVEŠEK, Mojca and BEŠTER, Romana (ur.). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? : integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011, 270–311.

BOFULIN, Martina.  Popotovanje harmonije? Odnos kitajske države do izseljencev. Razprave in gradivo, 2010, 61, 120–150.

BOFULIN, Martina. Procesi razločevanja med kitajskimi migranti v Evropi: skupina iz Qingtiana. Razprave in gradivo, 2006, 48/49, 218–242.

Povezava na Sicris