Library of the Slovenian Migration InstituteKnjižnica deluje v sklopu Biblioteke SAZU. Obdelava poteka v Biblioteki SAZU, izposoja pa na Inštitutu. Namenjena je predvsem raziskovalcem matične ustanove, vendar pa je odprta tudi za javnost, kar še posebej velja za gradivo, ki ni dosegljivo v splošnih in drugih strokovnih knjižnicah.

Izposoja knjižničnega gradiva ni v celoti podprta s sistemom COBISS, zato priporočamo, da po telefonu preverite, ali je želeno gradivo dosegljivo.

Opening hours: Monday to Friday 10.00 to 12.00

Telephone: +386 1 4706 485 (Deja Gliha)