Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 2005–1. januar 2008
Opis

Nosilec mednarodnega Comenius 3 projekta je Stavanger University College iz Norveške in v projektu sodelujejo raziskovalne, pedagoške in/ali izobraževalne institucije (šole, zavodi, univerze itd.) iz dvanajstih evropskih držav. V okviru projekta, ki pokriva področja migracij, medkulturnosti in izobraževanja, je v treh letih bilo organiziranih več mednarodnih konferenc in seminarjev, pa tudi manjših, lokalnih dogodkov (okrogle mize, razstave, gledališke igre, delavnice itd.), postavljene so bile spletne strani, ki predstavljajo dobro osnovo za različno delo na obravnavanih področjih. Projekt se bo konec oktobra 2008 (formalno) končal.

Vodja projekta na ZRC